OCHRONA DANYCH

1. PRYWATNOŚĆ NA PIERWSZY RZUT OKA
WSKAZÓWKI OGÓLNE
Poniższe uwagi zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, których możesz użyć do identyfikacji osobiście. Szczegółowe informacje na temat prywatności można znaleźć w naszej polityce prywatności podanej w tym tekście.

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez Operatora Witryny. Jego dane kontaktowe można znaleźć w danych wyjściowych tej strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?
Twoje dane są zbierane, po pierwsze, poprzez informowanie nas o nich. Może to być na przykład dane wprowadzone do formularza zwrotnego.
Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim Dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas żądania strony). Gromadzenie tych danych odbywa się automatycznie po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego wdrożenia witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.
Jakie masz prawa do swoich danych?
Zawsze masz prawo do bezpłatnego uzyskiwania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku innych pytań dotyczących prywatności, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w danych wyjściowych. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu regulacyjnego.

Ponadto, w pewnych okolicznościach masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności w sekcji „prawo do ograniczenia przetwarzania”.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I NARZĘDZIA INNYCH FIRM
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej twoje zachowanie związane z surfowaniem może być statystycznie ocenione. Dzieje się tak głównie w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania surfowania jest zwykle wykonywana anonimowo; zachowania surfowania nie można przypisać Tobie. Mogą zaprzeczyć tej analizie lub zapobiec jej bez użycia pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz nie zgodzić się z tą analizą. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszej Polityce prywatności.

2. INFORMACJE OGÓLNE I WYMAGANE
OCHRONA DANYCH
Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę swoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką Prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji osobistej. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (na przykład podczas komunikacji e-mailowej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

UWAGA DO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO
Odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
D-Freight GmbH
Gryf walderstr. 226 r.
10405 Berlin
Przedstawiony przez kierownika:
Nadiia Zhelata
Telefon: + 49 523 635 2660
E-Mail: info@d-fracht.de

Strona odpowiedzialna to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.).

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może wycofać już udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy bezkształtna wiadomość e-mail do nas. Anulowanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed anulowaniem.

PRAWO DO ODMOWY ZBIERANIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH I PRZECIWKO BEZPOŚREDNIEJ REKLAMIE (ART. 21 DSGVO)
Jeśli przetwarzanie danych jest oparte na art. 6 Abs. 1 lit. E lub f RODO, zawsze masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z twojej konkretnej sytuacji, w tym z profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, znajdują się w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli sprzeciw nie będzie już przetwarzać danych osobowych osób dotkniętych, chyba że, oczywiście, możemy uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania dowodów, które przeważają nad interesami, praw i wolności lub przetwarzania służy do zatwierdzania, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych (zastrzeżeń zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli są sprzeczne, nie będą już wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (w sprzeczności art. 21 ust. 2 GDPR).

PRAWO DO SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU REGULACYJNEGO
W przypadku naruszenia RODO zainteresowane osoby mają prawo złożyć skargę do organu regulacyjnego, szczególnie w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu,pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Masz prawo przekazywać dane, które zautomatyzujemy na podstawie Twojej zgody lub zgodnie z umową, sobie lub stronom trzecim w ogólnym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli żądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, odbywa się to tylko w takim stopniu, w jakim jest to technicznie wykonalne.

SSL – BZW. SZYFROWANIE TLS
Ta strona używa ze względów bezpieczeństwa i ochrony przesyłanych materiałów poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako administrator witryny, SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie wykrywa, że pasek adresu przeglądarki przełącza się z ” http:// „na” https: / / ” i dołącza do ikony kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli SSL lub TLS jest szyfrowanie danych, które mogą być odczytywane są dane, które podajesz, a nie z trzeciego.

INFORMACJE, BLOKOWANIE, USUWANIE I POPRAWIANIE
Mają.zgodnie z obowiązującym prawem prawo do bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, a także celu przetwarzania danych i prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w tym celu, a także w innych sprawach dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w danych wyjściowych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w danych wyjściowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli zaprzeczysz dokładności przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło / nastąpiło niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast usuwania.
Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujemy ich do realizacji, ochrony lub zgłaszania roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usuwać, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli masz sprzeczność zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO musi być utrzymana równowaga między twoimi i naszymi interesami. Dopóki nie ustalono, którego interesy przeważają, masz prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, Dane te, z wyjątkiem ich przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu przedstawienia, wykonania lub ochrony praw lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

KONTROWERSJE Z LISTAMI REKLAMOWYMI
Użytkownik niniejszym rezygnuje z wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku drukowania w celu wysyłania wyraźnie żądanych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy witryn zastrzegają sobie prawo do działań prawnych w przypadku niechcianego wysyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

3. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
Pliki cookie
Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu uczynienie naszej oferty wygodniejszą, wydajniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość plików cookie, których używamy, to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, a także umożliwiała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Po wyłączeniu plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki Cookie niezbędne do wykonania operacji lub komunikacji elektronicznej w celu udzielenia niektórych, z których planowana funkcja (np. kosz funkcji) jest wymagana na podstawie art. 6. 1 lit. f GDPR zachowane. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego wdrożenia swoich usług. Jeśli inne pliki cookie (takie jak Pliki cookie do analizy nawyków nawigacyjnych) zostaną zachowane, będą działać w tej aplikacji osobno.

Formularz kontaktowy
Kiedy wysyłasz do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane są przechowywane w Formularzu Zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś w celu przetworzenia żądania i w przypadku pytań o połączenie. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie do formularza kontaktowego wprowadzonych danych odbywa się w ten sposób wyłącznie na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, wystarczy bezkształtna wiadomość e-mail do nas. Anulowanie nie wpływa na legalność operacji przetwarzania danych wykonanych przed anulowaniem.

Przez Ciebie w formularzu kontaktowym wprowadzone dane pozostają u nas, dopóki nam wyślesz do usunięcia, pozwolenie na gromadzenie danych lub zadzwoń na miejsce docelowe w celu przechowywania danych zniknie (na przykład po zakończeniu przetwarzania wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne, w szczególności warunki przechowywania, pozostają w mocy.

PRZETWARZANIE DANYCH (DANE KLIENTA I UMOWY)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do uzasadnienia, przetwarzania treści lub zmiany stosunków prawnych (dane inwentarzowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO zezwalające na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub wstępnych działań umownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usługi lub opłacenia jej.

Zebrane dane klientów są usuwane po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowych. Uzasadnione warunki przechowywania pozostają nienaruszone.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PRZY ZAWIERANIU UMOWY O USŁUGI I TREŚCI CYFROWE
Dane osobowe przekazujemy stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej upoważnionej do przetwarzania płatności.

Dalsze przekazywanie danych lub nie występuje tylko wtedy, gdy wyraził zgodę na przekazanie. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. b RODO zezwalające na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub wstępnych działań umownych.

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE SHARIFF
Facebook, Instagram, Google+, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn, Tumblr) są dostępne na naszych stronach wtyczek społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki zazwyczaj można rozpoznać po odpowiednich logo sieci społecznych. Aby zapewnić prywatność na naszej stronie, używamy tych wtyczek tylko razem z tak zwanym rozwiązaniem „Shariff”. Ta aplikacja nie zezwala wtyczkom wbudowanym w naszą stronę na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy już przy pierwszym wejściu na stronę.

Dopiero po włączeniu odpowiedniej wtyczki, klikając odpowiedni przycisk, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Po aktywowaniu wtyczki odpowiedni dostawca otrzyma informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na swoich kontach społecznościowych (takich jak Facebook), może wyznaczyć odpowiedniego dostawcę do odwiedzenia naszej strony internetowej z kontem.

Włączenie wtyczek zgoda zapewnia w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a GDPR dar. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie w przyszłości.

5. NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMY
GOOGLE ANALYTICS
Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje zebrane za pomocą Plików Cookie dotyczące korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tej analizy środków odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno oferty internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP
Na tej stronie włączyliśmy funkcję anonimizacji IP. Spowoduje to skrócenie adresu IP Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach członkowskich umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed wysłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, do raportowania aktywności witryny oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu operatorowi witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Browser Plugin
Możesz zablokować przechowywanie plików cookie, konfigurując odpowiednie oprogramowanie przeglądarki, ale ostrzegamy cię, że w takim przypadku nie będziesz w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto użytkownik może zbierać dane generowane przez plik Cookie i związane z korzystaniem z witryny (w tym VAT). Twój adres IP) Google, a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając link i instalując wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a.

Sprzeczność z gromadzeniem danych
Możesz zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Ustawia plik cookie Opt-Out, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt w tej witrynie: wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników w Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de a.

Przetwarzanie zamówień
Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie zamówień i w pełni realizujemy surowe wymogi niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji” Dane demograficzne ” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających oświadczenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, a także z danych osób trzecich. Dane te nie mogą być porównywane z żadną konkretną osobą. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z ustawień reklam na swoim koncie Google lub całkowicie uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie „sprzeczność z gromadzeniem danych”.

6. WTYCZKI I NARZĘDZIA
CZCIONKI INTERNETOWE GOOGLE
Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google w celu ujednoliconej prezentacji czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

GOOGLE MAPS
Ta strona korzysta z usługi mapowania Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby korzystać z funkcji Google Maps, musisz zapisać swój adres IP. Informacje te są zwykle przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwe wyszukiwanie miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR dar.
Więcej informacji na temat danych użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de a.